Netwerkbijeenkomst voor opheffen mismatch op arbeidsmarkt in de Kop

Datum: vrijdag 20 juli 2018

De technische sector is goed vertegenwoordigd in de Kop. Helaas is er een tekort aan geschikt personeel.
Voor verdere innovaties en economische ontwikkeling in deze sector is het belangrijk dat er goed opgeleide
mensen in de technische sector bijkomen. Daarvoor werd er op 12 juli een netwerkbijeenkomst bij de
Marineclub in Den Helder georganiseerd onder de projectnaam ‘Tech@Connect’. Tech@Connect stimuleert
jongeren te kiezen voor technisch onderwijs, versterkt en verbreedt het technisch onderwijs, stimuleert
mogelijkheden voor bij-, her- en omscholing, versterkt innovatiekracht en stimuleert werkgelegenheid.

Het doel van de bijeenkomst met vertegenwoordigers uit zowel onderwijs, bedrijfsleven als overheid was om
te praten over ontwikkelingen binnen Tech@Connect, elkaar te ontmoeten en verbinding te leggen. Een van
de belangrijke pijlers van Tech@Connect is het project TL-Netwerk, geïnitieerd door het ROC Kop van NoordHolland.
In dit project gaan ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid samen aan de slag om het
technisch onderwijs te versterken en optimaal aan te laten sluiten bij de (veranderende) vragen uit de
arbeidsmarkt.

De Kop Werkt!

Tech@Connect is een project van De Kop Werkt! Onder de naam Match2020 werkt de regio (overheid en
bedrijfsleven) aan aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. De Kop Werkt! is een regionaal
stimuleringsprogramma van de vier kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de
provincie Noord-Holland. Wij werken samen aan een toekomstbestendige regio. Dat doen wij door continu
kansen te benutten die de kracht van de regio versterken. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van havens,
agribusiness, energiesector, toerisme, bereikbaarheid en leefomgeving.

Meer informatie vindt u op www.tech-connect.nl en www.dekopwerkt.nl.

Nog meer Geen categorie nieuws

Voorbereidingen Paasvee tentoonstellingen in volle gang

De “Vereniging tot het houden van Jaarlijksche Paaschtentoonstellingen van Vee te Schagen” is alweer gestart met de voorbereidingen van het organ


Geen categorie 21-02-2020

Foto’s van de SMTB Beurs

SMTB Beurs weer uitstekend georganiseerd. Drie dagen lang, van dinsdag 7 januari t/m donderdag 9 januari, lieten vele (mechanisatie)bedrijven zich


Geen categorie 17-01-2020

Beste wensen van Nick Gras Optiek!

Beste wensen en een spetterend 2020 namens Nick Gras Optiek!


Geen categorie 19-12-2019

Vrijdag 6 december: feestelijke opening IJsbaan Beatrixstraat!

Vrijdag 6 december om 18:00 uur wordt de IJsbaan weer feestelijk geopend. Dat betekent dat er weer volop geschaatst kan worden in de Beatrixst


Geen categorie 27-11-2019