VOEGEN

Datum: dinsdag 02 april 2019

Twan Huys is weg bij RTL Late Night. Hoewel er naar verluidt vrijwel niemand naar keek, is dit klaarblijkelijk toch nieuws vandaag. Als er íéts niet voegde, dan was het wel deze man in dat programma. Waarom ik dit zeg? Nou, het is een mooi voorbeeld van hoe een ondernemer over het algemeen met deze situaties om gaat. Ondernemers weten dat zij niet in een situatie terecht moeten komen waarin zij als een kat in een vreemd pakhuis moeten functioneren. Dat werkt niet en dat voegt niet. De ondernemer zorgt er voor dat hij thuis is in zijn onderneming, doet die zaken waar hij goed in is en laat anderen de dingen doen waar hij niet in thuis is. De ondernemer zet de zaken naar zijn hand, net zo lang tot het voegt.
Ik zie natuurlijk veel bedrijven en steeds weer valt mij op hoe goed dingen voegen bij de persoon van de ondernemer. Het personeel, de wijze van besluitvorming, strategie en product-marktcombinaties; de ‘kernwaarden’ zijn eigenlijk meteen helder. Het voegt zo vaak en dat is best bijzonder.
Wat veel moeilijker te voegen was, was de omgang met de externe factor die belastingdienst heet. Laten we zeggen dat hier gemakkelijk wat onbegrip en miscommunicatie kon ontstaan. Laten we ook zeggen dat er schier oneindig veel voorbeelden zijn van de enorme kloof die bestaat tussen ondernemers en ambtenaren in het algemeen en die van de belastingdienst in het bijzonder.

 

Dat voegt vaak niet erg. Dat het ook anders kan blijkt wel uit het feit dat de belastingdienst, alweer een tijd terug, het ‘horizontaal toezicht’ programma heeft gelanceerd. Kort en goed komt het er op neer dat de belastingdienst met een aantal gekwalificeerde partijen in de markt overeenkomsten aan gaat, gericht op wederzijds vertrouwen. In die overeenkomsten, convenant geheten, wordt geregeld hoe partijen met elkaar om gaan bij de afwikkeling van zaken en de oplossing van problemen en uitdagingen. Dit kan bijvoorbeeld door direct overleg met eigen contactpersonen. De belastingdienst ‘twee-punt-0’ is daarmee (bijna) een moderne dienstverlener, die niet uit is op tegenwerking, maar juist haar doel bereikt door op een slimme manier met ons samen te werken. De belastingdienst is, binnen de regels van het complexe spel uiteraard, juist een meedenkende en kostenbesparende partner geworden.

 

Ouwersloot Kerkhoven beschikt al enige jaren over een dergelijk (eigen) convenant voor onze kantoren in Schagen en Amsterdam en het voegt ons buitengewoon goed. Wij willen namelijk zaken oplossen en niet oeverloos reutelen.
Mijn advies aan u; overweeg of het horizontaal toezicht programma van de belastingdienst iets is wat u zou kunnen voegen. Het kan u verder helpen en u (zeer) veel geld besparen.

Nog meer Algemeen nieuws

Voorbereidingen Paasvee tentoonstellingen in volle gang

De “Vereniging tot het houden van Jaarlijksche Paaschtentoonstellingen van Vee te Schagen” is alweer gestart met de voorbereidingen van het organ


Algemeen 21-02-2020

Kerstpuzzel 2019

Kerstpuzzel Ook in deze uitgave uiteraard plek voor de agrarische Kerstpuzzel. De puzzel kun je met een beetje boerenverstand gemakkelijk oplossen.


Algemeen 04-12-2019

Eyecare Brilservice Deutekom, alleen het beste voor uw ogen

“Bij Eyecare geloven we dat een optiekwinkel meer is dan alleen brillen en contactlenzen. Het gaat vooral om “Oog-zorg” en dat is onze passie


Algemeen 18-10-2019

Hoe dementievriendelijk zijn we eigenlijk?

Er is steeds meer aandacht voor dementie en dat is niet voor niets. De komende jaren zal het aantal mensen met dementie in Nederland verdubbelen. E


Algemeen 18-10-2019