Samen gaan we data delen!

Datum: woensdag 04 april 2018

De gemeenten Schagen en Den Helder onderzoeken samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) of een gezamenlijk Data Center een meerwaarde heeft. Om de samenwerking te bekrachtigen hebben de plaatsvervangende gemeentesecretaris van Den Helder, de heer Ton van der Wees, en gemeentesecretaris van Schagen, Nico Swellengrebel, maandag 12 maart jl. hun handtekening geplaatst onder de gezamenlijke opdracht. “De vraagstukken waar wij als gemeenten voor staan, worden steeds uitdagender. De gegevens die intern en extern voor handen zijn, worden steeds omvangrijker. Hoe mooi zou het zijn om deze gegevens geanonimiseerd te koppelen aan de gegevens van het CBS om zo beter en onderbouwd een antwoord te kunnen geven op vraagstukken en daarmee goede besluiten te kunnen nemen,” licht Nico Swellengrebel toe.

Waarom deze pilot

Het CBS heeft het afgelopen jaar het concept Urban Data Center gelanceerd. Dit om alle CBS data in te kunnen zetten voor gemeentelijke statistiek en onderzoeksvragen. Momenteel heeft het CBS al Urban Data Centers opgericht met o.a. de gemeenten Groningen, Zwolle, Eindhoven, Leidschendam-Voorburg, Heerlen, Venlo, Den Haag en Leiden. De samenwerking met het CBS levert een kwaliteitsimpuls op: door het samenvoegen van gegevens en onderzoekstechnieken, krijgen de beschikbare gegevens meer betekenis. En krijgt een gemeente nog beter zicht op zaken als zorg, werk, onderwijs en wonen. Hierdoor kunnen zij effectiever beleid maken, dat beter aansluit op wat de gemeenten nodig heeft.

Aanpak

De komende maanden gaan experts van de beide gemeenten en het CBS met elkaar aan de slag om de vraag concreet te formuleren en beschikbare data geanonimiseerd te analyseren om met feiten en gegevens de vraag te kunnen beantwoorden. Of de koppeling van gegevens ook echt leidt tot meerwaarde voor beide gemeenten, wordt onderzocht aan de hand van de onderwerpen: actief jeugdbeleid en gegevensmanagement rondom re-integratie en arbeidsmarkt. Voor de zomer 2018 worden de resultaten van de pilot verwacht. Hierna wordt duidelijk of een Data Center wordt geopend in Schagen en Den Helder.

Nog meer Algemeen nieuws

Voorbereidingen Paasvee tentoonstellingen in volle gang

De “Vereniging tot het houden van Jaarlijksche Paaschtentoonstellingen van Vee te Schagen” is alweer gestart met de voorbereidingen van het organ


Algemeen 21-02-2020

Kerstpuzzel 2019

Kerstpuzzel Ook in deze uitgave uiteraard plek voor de agrarische Kerstpuzzel. De puzzel kun je met een beetje boerenverstand gemakkelijk oplossen.


Algemeen 04-12-2019

Eyecare Brilservice Deutekom, alleen het beste voor uw ogen

“Bij Eyecare geloven we dat een optiekwinkel meer is dan alleen brillen en contactlenzen. Het gaat vooral om “Oog-zorg” en dat is onze passie


Algemeen 18-10-2019

Hoe dementievriendelijk zijn we eigenlijk?

Er is steeds meer aandacht voor dementie en dat is niet voor niets. De komende jaren zal het aantal mensen met dementie in Nederland verdubbelen. E


Algemeen 18-10-2019