Samen gaan we data delen!

Datum: woensdag 04 april 2018

De gemeenten Schagen en Den Helder onderzoeken samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) of een gezamenlijk Data Center een meerwaarde heeft. Om de samenwerking te bekrachtigen hebben de plaatsvervangende gemeentesecretaris van Den Helder, de heer Ton van der Wees, en gemeentesecretaris van Schagen, Nico Swellengrebel, maandag 12 maart jl. hun handtekening geplaatst onder de gezamenlijke opdracht. “De vraagstukken waar wij als gemeenten voor staan, worden steeds uitdagender. De gegevens die intern en extern voor handen zijn, worden steeds omvangrijker. Hoe mooi zou het zijn om deze gegevens geanonimiseerd te koppelen aan de gegevens van het CBS om zo beter en onderbouwd een antwoord te kunnen geven op vraagstukken en daarmee goede besluiten te kunnen nemen,” licht Nico Swellengrebel toe.

Waarom deze pilot

Het CBS heeft het afgelopen jaar het concept Urban Data Center gelanceerd. Dit om alle CBS data in te kunnen zetten voor gemeentelijke statistiek en onderzoeksvragen. Momenteel heeft het CBS al Urban Data Centers opgericht met o.a. de gemeenten Groningen, Zwolle, Eindhoven, Leidschendam-Voorburg, Heerlen, Venlo, Den Haag en Leiden. De samenwerking met het CBS levert een kwaliteitsimpuls op: door het samenvoegen van gegevens en onderzoekstechnieken, krijgen de beschikbare gegevens meer betekenis. En krijgt een gemeente nog beter zicht op zaken als zorg, werk, onderwijs en wonen. Hierdoor kunnen zij effectiever beleid maken, dat beter aansluit op wat de gemeenten nodig heeft.

Aanpak

De komende maanden gaan experts van de beide gemeenten en het CBS met elkaar aan de slag om de vraag concreet te formuleren en beschikbare data geanonimiseerd te analyseren om met feiten en gegevens de vraag te kunnen beantwoorden. Of de koppeling van gegevens ook echt leidt tot meerwaarde voor beide gemeenten, wordt onderzocht aan de hand van de onderwerpen: actief jeugdbeleid en gegevensmanagement rondom re-integratie en arbeidsmarkt. Voor de zomer 2018 worden de resultaten van de pilot verwacht. Hierna wordt duidelijk of een Data Center wordt geopend in Schagen en Den Helder.

Nog meer Algemeen nieuws

Landbouwshow Opmeer ongekend populair

De Landbouwshow Opmeer 2019 zal de boeken ingaan als een uiterst geslaagde editie. De weergoden waren goedgezind; lekker zomers met af en toe een fris


Algemeen 06-08-2019

Topkoeien op de keuring in Opmeer

De rundveekeuring op de Landbouwshow in Opmeer is een provinciale keuring. Toch zijn er Noord-Hollandse melkveehouders die het verder op zoeken en met


Algemeen 17-07-2019

Wieringermeer cultureel middelpunt tijdens Binnenroute

Een huzarenstukje, zo mag de eerste Binnenroute georganiseerd door Irene van Oers uit Wieringerwerf op zondag 19 mei genoemd worden. Om zo'n 500 geïn


Algemeen 20-05-2019

Zaterdag 1 juni: Rommelmarkt Flevo Middenmeer

Zet in uw agenda: Zaterdag 1 juni: Rommelmarkt Flevo Middenmeer Op Zaterdag 1 juni organiseert v.v.


Algemeen 16-05-2019