Herinrichting Westdijk vereist door veiligheidsrisico

Datum: vrijdag 26 oktober 2018

HEERHUGOWAARD – De polder Heerhugowaard ligt ruim 3 meter onder NAP en telt 55.000 inwoners. Bij harde regen en storm brengt een deel van de bomen op de Westdijk de veiligheid van deze inwoners in gevaar. Daarom start in de week van 5 november een herinrichtingstraject, waarbij bomen die een veiligheidsrisico vormen worden gekapt of geknot. Vervolgens wordt in het voorjaar een nieuwe groenstructuur aangebracht.

Extremer weer

Klimaatverandering zorgt voor meer extreme weersituaties. Niet alleen moet meer regenwater worden afgevoerd, waardoor het water in de boezem hoger komt te staan. Ook moeten we rekening houden met zwaardere stormen en windstoten. Bomen op dijken brengen de waterveiligheid in gevaar. Bij het omwaaien van een boom kan het wortelpakket een ‘hap’ uit de dijk nemen en zo de dijkfunctie verzwakken. Daarom is besloten om de meest kwetsbare bomen op de kruin van de Westdijk, die de stabiliteit van de dijk in gevaar brengen, te verwijderen of te knotten.

Bomenkap

Het betreft de gehele westelijke ringdijk van Heerhugowaard, vanaf het Nollencircuit tot en met de Roskamsluis. Er wordt gewerkt vanaf het kanaal Alkmaar Omval-Kolhorn van zuid naar noord. Bestaande wilgen, elzen en meidoorn bomen, staande op de kruin van de dijk, worden geknot. De andere aanwezige bomen op de kruin van de dijk, zoals de es en lijsterbes, zieke bomen en bomen met een groeiverwachting boven de 5 meter worden verwijderd. De bestaande bomen tussen de weg en het fietspad, de zogenaamde binnenberm van de dijk, blijven gehandhaafd. De werkzaamheden beginnen op maandag 5 november en duren tot het eind van dit jaar. Nadat het kappen van de bomen volledig is afgerond, brengt het hoogheemraadschap een nieuwe groenstructuur aan. Verwachting is dat deze werkzaamheden in het voorjaar van 2019 worden uitgevoerd.

Nieuw groenontwerp

Het hoogheemraadschap is in gesprek met de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard en Provincie Noord-Holland om het groenontwerp verder uit te werken. In dit ontwerp wordt gewerkt met knotwilgen, de els en meidoorn boom. Deze bomen worden in een haagstructuur om-en-om aan beide zijden van het fietspad aangeplant met voldoende open ruimte voor de sociale veiligheid. De nieuwe beplanting zorgt na verloop van tijd voor een natuurlijk groene zoom op de dijk en een harmonieus omgevingsbeeld. Zie de toekomstige beeldimpressie van de nieuwe groenstructuur.

Afsluiting fietspad Westdijk

Tijdens het kappen en knotten van de bomen wordt het fietspad op de Westdijk deels afgesloten. Er wordt een duidelijke omleidingsroute aangegeven. De werkzaamheden worden in 4 werkvakken verdeeld, zodat de lengte van de omleidingsroute voor fietsers beperkt kan blijven. Het gemotoriseerd verkeer op de N242 ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.
Kijk voor meer informatie, de veel gestelde vragen en de fietsroute op hhnk.nl/werkindebuurt

Foto:
Wethouder Nils Langedijk (gemeente Langedijk), wethouder Monique Stam (gemeente Heerhugowaard) en bestuurder Kees Stam (HHNK) tonen gezamenlijk een toekomstige beeldimpressie van de locatie waar ze met z’n drieën staan. Als de nieuwe aanplant is volgroeid, wordt dit het beeld van de Westdijk. Aan deze impressie kunnen geen rechten worden ontleend.

Foto door:
Studio Arnold van der Zee

Nog meer Algemeen nieuws

Vol vertrouwen de toekomst tegemoet

Een nieuw jaar is een mooi moment om terug te blikken. Ik vond het een jaar vol mooie resultaten dankzij de intensieve samenwerking tuss


Algemeen 18-02-2019

Kringlooplandbouw

Afgelopen periode hebben wij weer veel oude en nieuwe wetteksten bestudeerd, om alle wijzigingen weer helder te krijgen voor het nieuwe


Algemeen 18-02-2019

Politiek schept uitdagingen

Zijn we nu wel of niet content met onze minister van Landbouw? Terugkijkend op het verleden hebben we inmiddels van alles meegemaakt. Ov


Algemeen 18-02-2019

Ouwe Koeie – Februari

Met vader mee naar het land Ik ben geboren in Opperdoes en kom uit een gezin met zeven kinderen, vier meiden en drie jongens. Mijn


Algemeen 18-02-2019