Kringlooplandbouw

Datum: maandag 18 februari 2019

Afgelopen periode hebben wij weer veel oude en nieuwe wetteksten bestudeerd, om alle wijzigingen weer helder te krijgen voor het nieuwe teeltjaar 2019. Wat mag er wel en wat mag er niet, en hoe vertalen we dat naar het Boerenerf. Daarbij kijken we ook vooral naar beleidsnotities en voorgenomen wetgeving die over een paar jaar pas van toepassing zullen zijn. Voorbeelden hiervan zijn het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Het Klimaatakkoord en het 6e actieprogramma Nitraatrichtlijn. In al deze teksten en notities komen wij steeds weer het zelfde woord tegen; Landbouwkringloop.

De minister heeft zelfs in haar beleidsvisie: Landbouw, Natuur en Voedsel: “Waardevol en Verbonden” aangegeven dat als het aan haar ligt er in de landbouw een omslag in gang gezet moet worden naar Kringlooplandbouw in 2030. Maar wat betekent nou precies Kringlooplandbouw? Het blijkt beleidsmatig een toverwoord te zijn, maar op de vraag wat dit nou concreet betekent en hoe de Land- en Tuinbouw hier invulling aan moet en kan geven, dan wordt het minder concreet.

Waar het om gaat is dat er bij Kringlooplandbouw zo min mogelijk afval vrij komt, de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk wordt en grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen worden benut. Sleutelwoorden hierbij zijn grondgebondenheid en samenwerking in de gehele voedselketen.

Kortom; Kringlooplandbouw is door de minister vrij ambitieus neergezet en zal inspanning van iedereen binnen de keten vragen. Deze ambitie is ondertussen verankerd als uitgangspunt in veel toekomstige beleidsregels. Echter de grote vraag is en blijft hoe pakt dit in de praktijk uit of hebben wij binnen onze regio al een stukje voorsprong omdat bijna alle landbouwsectoren al aanwezig zijn en er onderling tussen de sectoren regionaal al veel “kringloop” plaatsvindt?

Wij zijn dan ook heel benieuwd naar alle concrete uitwerkingen en beleidsregels die voortvloeien uit deze landbouwvisie.

Nog meer Agribusiness nieuws

Groei: Greenport NHN gaat ervoor

Greenport Noord-Holland Noord (NHN) krijgt in de voor ons liggende decennia nog meer betekenis als voedselschuur, kraamkamer en energiebron, nation


Agribusiness 18-10-2019

Spuitgieten vraagt om uiterste nauwkeurigheid

Van kleine stukjes kunststof weer een halffabricaat of eindproduct maken. Daar houdt Kennemer Plastic Industrie B.V. (KPI) in Wieringerwerf zi


Agribusiness 01-10-2019

Boer Ka


Agribusiness 01-10-2019

Snel, overzichtelijk en eenvoudig in contact komen met de juiste mensen

De zaken gaan goed, er is veel werk, de economie bloeit. Dat vraagt om meer personeel. Ondernemers die wel wat extra handen kunnen gebruiken, lopen er


Agribusiness 01-10-2019