Eiwit productie van het eigen melkveebedrijf

Datum: dinsdag 01 oktober 2019

Melkveehouders hebben het de afgelopen jaren steeds lastiger gekregen. Met het wegvallen van het productiequotum zijn vele nieuwe regelingen ontstaan om productie te beheersen en de natuur te ontzien. Zo hebben ze te maken gekregen met het stelsel van fosfaatrechten, een steeds lastigere invulling van de Europese derogatie, waarmee de inzet van stikstof wordt beperkt, strengere regels rondom I&R, die de registratie van het aantal koeien per bedrijf, maar ook in Nederland reguleert en nu ook al signalen dat er fabrieksproductiequota worden ingevoerd.

In het nieuwe kringlooplandbouwbeleid van landbouwminister Carola Schouten wordt steeds meer de balans gezocht naar productiesystemen waarmee niet meer gestreefd wordt naar de hoogste producties of opbrengsten, maar meer naar productie in balans met de natuur en in balans met diverse maatschappelijke wensen, zoals meer koeien in de wei. Grondgebondenheid binnen de veehouderij is daarbij een belangrijk speerpunt in het beleid. Dit houdt in dat elke melkveehouder voldoende grond nodig heeft om zijn geproduceerde mest in de vorm van fosfaat en stikstof te plaatsen, maar ook dat er grond op het bedrijf is waarmee weidegang plaats kan vinden. De term grondgebondenheid kan zo op vele manieren worden uitgelegd en ingevuld. Door de NZO (Nederlandse Zuivel Organisatie) en LTO (Land- en tuinbouw organisatie) is een commissie grondgebondenheid in het leven geroepen om een visie te vormen richting de toekomst. In deze commissie zijn naast enkele melkveehouders ook milieuorganisaties als CLM en Wereld natuur
fonds vertegenwoordigd.

Vanuit de Commissie Grondgebondenheid komt een nieuwe definitie van grondgebondenheid. Kort gezegd moet in 2025 op een melkveebedrijf 65% van het eiwit in alle voer afkomstig zijn van het eigen land. Dit kan zelfs wettelijk worden. Daar bovenop komt een eis aan de huiskavel van melkveebedrijven. Die moet zo groot zijn dat de veebezetting niet boven 10 koeien per hectare beweidbaar gras uitkomt. Voor 2040 is de ambitie nog scherper: veruit het grootste deel van het voer moet dan komen van het eigen bedrijf of uit de directe omgeving. Dit kan hooguit worden aangevuld met wat eiwit uit Europa, maar in ieder geval geen voer meer van buiten Europa. Op dit moment is de gemiddelde eiwit productie circa 60% van het eigen bedrijf en dit zal op termijn dus moeten stijgen naar 65%. Dit is een enorme uitdaging

Door aanpassing van het bemestingssysteem kan het ruweiwit bij de productie van gras verhoogd
worden. Jarenlange proeven van CAV Agrotheek hebben dit inmiddels aangetoond. Dit is echter vaak nog niet voldoende om op 65% te komen. Ook wordt op veel bedrijven nog gebruik gemaakt van schroot afkomstig van Soja uit het buitenland om in de eiwit behoefte te voorzien. Als alternatieve eiwitbron is de teelt van veldbonen in beeld gekomen. Om tot een juiste rassenkeuze en teeltstrategie te komen worden jaarlijks veel proeven en demonstratievelden door CAV Agrotheek aangelegd. Met de kennis uit deze proefvelden kan voor elke melkveehouder een passend advies worden samengesteld om deze doelstelling te behalen. Met de tools als ondersteuning van de kringloopwijzer en het gebruik van een bemestingsplan ontzorgt CAV Agrotheek haar klanten in het aanleveren van de juiste informatie richting afnemer en consument.

Nog meer Agribusiness nieuws

Groei: Greenport NHN gaat ervoor

Greenport Noord-Holland Noord (NHN) krijgt in de voor ons liggende decennia nog meer betekenis als voedselschuur, kraamkamer en energiebron, nation


Agribusiness 18-10-2019

Spuitgieten vraagt om uiterste nauwkeurigheid

Van kleine stukjes kunststof weer een halffabricaat of eindproduct maken. Daar houdt Kennemer Plastic Industrie B.V. (KPI) in Wieringerwerf zi


Agribusiness 01-10-2019

Boer Ka


Agribusiness 01-10-2019

Snel, overzichtelijk en eenvoudig in contact komen met de juiste mensen

De zaken gaan goed, er is veel werk, de economie bloeit. Dat vraagt om meer personeel. Ondernemers die wel wat extra handen kunnen gebruiken, lopen er


Agribusiness 01-10-2019