Altijd op de hoogte van het nieuws uit de regio

Lagedijk in de herkansing met Beemsterboer

0
25 januari

Tien jaar geleden zette oud-wethouder Jan Bouwes (VVD) zijn tanden in het verouderde industrieterrein Lagedijk in Schagen, nu doet wethouder Jelle Beemsterboer een nieuwe poging de leegstand en verloedering tot staan te brengen. Onder leiding van Bouwes is het bedrijventerrein in de jaren voor 2010 fors opgeknapt. Zo kwam er een verbindingsweg (de Passage) tussen de Lagedijkerweg en de Zijperweg, kwam de ovonde er en een nieuw bedrijfsverzamelgebouw Unit Plaza, een fraaie dierenpraktijk, een paar vrijstaande atelierbungalows (Halerpark) en tenslotte is 6 hectare extra bedrijventerrein bouwrijp gemaakt. Toen stopte het. Het geld was op. Bouwes zei ‘wij gaan nu eerst de grond verkopen voordat verder in het terrein wordt geïnvesteerd.` Die 6 hectare  is nooit verkocht. Van een echte relocatie van bedrijven is niet veel terecht gekomen.

Schreeuwlelijk is het oude pand van Blokker aan de kop van de Schager haven. Er zijn best wel plannen hier maar er zit geen schot in. Zover ik weet hebben zich geen ondernemers gemeld die iets met die plek willen. Tien jaar later probeert wethouder Jelle Beemsterboer (CDA) het opnieuw. Ook hij praat met belanghebbende ondernemers maar de vraag is of dat praten veel zin heeft. Het overleg op 29 augustus leverde een spervuur van ideeën op maar de gemeente kwalificeert dit als bijvangst. Die term wordt gebruikt in de zeevisserij als het gaat om ondermaatse vis. Daar moeten we weinig van verwachten. Wat zou echt helpen om het industriegebied een flinke impuls te geven? Beemsterboer zoekt het in opsplitsen van het bestemmingsplan in ontwikkelingsgebiedjes terwijl het meer voor de hand ligt om de kwaliteit van het industrieterrein te verbeteren.

De grootste zorg is de Fok. Hier slaat de leegstand en verloedering hard toe. Wat nodig is zijn investeringen om de uitstraling te verbeteren. Laat een architect meekijken naar de huidige bedrijfskavels, naar de gevelpartijen, de bestrating en de aankleding van het gebied en kom met verbeterplannen. Maak eindelijk eens werk van de kop van zuid. Koop die afzichtelijke boel op en realiseer hier een gezellige entree van Lagedijk en completeer dit met horeca. Ga verder met het upgraden van het groen in het gebied, zorg voor duurzame hoogstandjes (energieopwekkend asfalt onder een fietspad) waarmee Lagedijk zijn bekendheid kan vergroten, laat woningbouw toe (veiligheid en leefbaarheid) en laat specifieke vormen van detailhandel toe (meer reuring).

Zonder geld gebeurt er niets. Je moet ondernemers verleiden. Geef ze een korting op de OZB aan bedrijven die meewerken. De provincie kent ook subsidieregelingen voor het revitaliseren en verduurzamen van bedrijfsterreinen. Maak er gebruik van. Ontzorg ondernemers zo veel mogelijk want ze hebben aan twee dingen een broertje dood: van alles moeten regelen en formulieren invullen. Het probleem op de Lagedijk is dat de organisatiegraad van de bedrijven erg laag is. Ik vind het een mooi klusje voor onze Ondernemersclub om hieraan wat te doen.

Eugeen Hoekstra   

Wat is Afrit71 Schagen Vandaag Den Helder Vandaag Hollands Kroon Vandaag