Altijd op de hoogte van het nieuws uit de regio

Igesz faillissement raakt Slot Schagen

0
29 januari

Slot Schagen werd in 2013 gered door Igesz en zo ontkwam Schagen aan een politieke crisis want zonder Igesz had de gemeente het Slot moeten terugkopen en daar zat de politiek van Schagen niet op te wachten. Igesz kreeg de vrije hand om het Slot te exploiteren en er geld mee te verdienen. Zo kwam het Slot in commerciële handen met commerciële tarieven. Gevolg was wel ontslagen onder het personeel. Toch overheerste geruststelling omdat men vertrouwen had in de leiding van Igesz en inderdaad tot de dag van vandaag liep het goed met het Slot. 

Neem  de jaarrekening 2016 van de Beheerstichting Slot Schagen. Deze laat een kleine winst zien van € 1.391. Het jaar hiervoor noteerde de stichting het Slot nog een winst van € 7.763. Dat de winst vorig jaar lager was komt door schilderwerkzaamheden. Belangrijkste inkomsten zijn de verhuurpenningen van Igesz ten bedrage van € 36.641,- en van de beheerders van de slottorens goed voor €  1.260,--. De stichting heeft een eigen vermogen van € 277.865,-. Daar staat tegenover een schuld aan de gemeente Schagen van € 335.545.  Dit betreft de lening die pas in 2042 opeisbaar wordt.

Het faillissement van Igesz is natuurlijk de doodsteek voor het Slot Schagen omdat er geen huurinkomsten zijn en het is de vraag hoeveel huur de beheersstichting nog te vorderen heeft van Igesz. Als Igesz achterloopt met betalen dat wordt de strop nog groter. Het is te hopen dat snel een loper komt voor Igesz die ook het Slot Schagen inclusief de voorwaarden voor zijn rekening wil nemen.

Politiek was de overname van het Slot Schagen door Igesz bepaald geen appeltje eitje. Wethouder Jan Bouwes kreeg het zwaar te verduren omdat hij de verkoop al had geregeld voordat de raad zich over de kwestie had uitgesproken. Bouwes vond de deal met Igesz een zaak van het college en niet van de raad. Door de oppositie werd hem dit kwalijk genomen. Er volgde een debat in de raad en de gehele oppositie diende een motie van wantrouwen in tegen Bouwes, maar de coalitie (CDA, PvdA en VVD) vond dat Bouwes goed had gehandeld en stemde tegen de motie. Bouwes gered en het Slot Schagen ook. De oppositie was er klaar mee en besloot de begrotingsvergadering in november 2013 te boycotten. Ze belegde een eigen begrotingsvergadering in Markt 18 die niet veel om het lijf had. Mede door verzoenende woorden van Jelle Beemsterboer (we gaan meer samenwerken), kwam de politiek in rustiger vaarwater. De beheerstichting kon aan de slag met de nieuwe huurovereenkomst en trok nieuwe bestuursleden aan.

Dit ging niet zonder slag of stoot. Een commissie van wijze mannen had allerlei hiaten ontdekt in de beleidsvoering.

Oud-voorzitter Henk Kliphuis, maar ook wethouder Jan Bouwes en penningmeester Gerard Stuijt, krijgen er van de commissie van langs. Kliphuis heeft niet de regie gevoerd die van hem mag worden verwacht. Bouwes en Stuijt hebben taken naar zich toe getrokken en posities ingenomen die eerder tot meer verwarring dan tot constructieve oplossingen hebben geleid, aldus de commissie. Vernietigend is ook het oordeel van de commissie over de manier waarop de besluitvorming is verlopen. Zo was de informatie onvolledig, mogelijk conflicterend met de statuten en was de communicatie bijzonder ongelukkig. De statuten geven geen duidelijkheid of de beheersstichting rechtsgeldige besluiten kan nemen. Evenmin is duidelijk of de gemeente terecht een horeca-vergunning heeft mogen afgeven, aldus deze commissie. Ga er maar aanstaan met zoveel kritiek. Maar de soep bleek minder heet dan hij was opgediend. Een bemiddelaar zette de boel weer op de rails. De huurovereenkomst bleek toch rechtsgeldig en op 1 januari 2014 kwam de sleutel in handen van Igesz. Eind goed al goed. Tot de geruchtenmachine op gang kwam vorig jaar dat het met Igesz niet goed ging.

Niemand valt te verwijten dat de deal met Igesz niet had mogen gebeuren. Er was namelijk geen alternatief. Een faillissement is altijd een kwestie van opgelopen schulden (crediteuren) en een bank die de kredietkraan dichtdoet. Dat was in 2013 niet te voorzien. Het is te hopen dat er snel een koper komt want anders dreigt het Slot meegesleurd te worden in de val van Igesz.

Eugeen Hoekstra

Wat is Afrit71 Schagen Vandaag Den Helder Vandaag Hollands Kroon Vandaag