Altijd op de hoogte van het nieuws uit de regio

Fijn wonen in Schagen maar voor wie nog?

0
8 december

De bouwwoede in de Randstad lijkt Schagen niet te beroeren. De provincie Noord-Holland houdt de woningbouwproductie op een vrij laag niveau. Zo krijgt de gemeente Schagen toestemming voor de bouw van 400 woningen tussen dit jaar en 2020. Tussen 2020 en 2025 mogen 500 woningen worden gebouwd en tussen 2025 en 2030 300 woningen. Dit is niet meer dan 92 nieuwbouwwoningen per jaar. Een absurd laag aantal. De provincie gaat uit van bevolkingskrimp die volgens het provinciebestuur ook Schagen zal treffen. Hierdoor zijn minder nieuwbouwwoningen nodig. Ook doordat bestaande woningen beschikbaar komen door hogere sterfte onder babyboomers.

De provincie vergeet echter dat het aantal huishoudens blijft toenemen. Dit komt doordat de groep alleenstaanden blijft stijgen, een groeiend aantal migranten (vluchtelingen) niet teruggaat naar het land van herkomst en in ons land blijft en dat steeds meer arbeidsmigranten hier komen werken en wonen. Zij zijn nodig om het gat op te vullen dat ontstaat doordat de beroepsbevolking krimpt en het niet ondenkbaar is, dat er een overloop ontstaat uit de Randstad voor wie het wonen daar te duur is geworden.

Dit gezegd hebbende is het van belang om vast te stellen hoe het met de bouwproductie is gesteld onder de vlag van dit college dat sinds 2013 aan het bewind is in Schagen. Komt het gemiddelde boven de honderd nieuwbouwwoningen uit? Hiervoor moeten we kijken naar het staatje “aantal gereed gemelde woningen” van het CBS. Dat was in 2013 74, in 2014 208, in 2015 121, in 2016 94 en dit jaar tot en met oktober 94. Totaal 591. Oftewel 120 per jaar. Boven de honderd dat wel, maar een beetje teleurstellend is het toch.

De vraag naar woningen is echter heel groot. Neem het bouwplan in Warmenhuizen goed voor 8 2-onder-1 kap woningen, ongeveer 10 appartementen en ruim 20 rijtjeswoningen. In totaal 38. Belangstellenden konden zich voor de koopwoningen inschrijven. Tijdens de eerste ronde waren er al ruim 100 belangstellenden. Een tweede ronde loopt nog. Op de website van Schagen is een lijstje te vinden van lopende bouwprojecten in de gemeente. Daaruit is op te maken dat de meeste woningen die in aanbouw worden genomen op voorhand verkocht zijn. De vraag is enorm. Wethouder Jelle Beemsterboer, die over wonen gaat, wil best meer woningen bouwen maar loopt tegen de oekaze van de provincie aan die zegt dat er buiten de bebouwde kom niet gebouwd mag worden.

Binnenstedelijk bouwen heet dit. De provincie weet niet van ophouden want in het Koersdocument Noord-Holland 2050 is dit uitgangspunt weer terug te vinden. Gelukkig hebben we het Regioplein nog als woningbouwlocatie en het uitleggebied Muggenburg-Zuid, goed voor honderden huizen. Nu Nes-Noord bijna voltooid is kan het geen kwaad alvast te beginnen met het bouwrijp maken van Muggenburg- Zuid. Regeren is vooruitzien. Er is geen tijd te verliezen.

Ik ben jaloers op Texel waar de gemeente samen met woningcorporatie Woontijd 140 nieuwe woningen gaat bouwen in Den Burg, waarvan 100 sociale huurwoningen, die via Woontij worden verhuurd. Mooi vind ik ook hoe de huizen worden gebouwd: flexibel en verplaatsbaar waardoor ze in de toekomst kunnen worden aangepast aan de woonvraag van dat moment. Goed voorbeeld doet goed volgen. Ook in Schagen?

Eugeen Hoekstra

Wat is Afrit71 Schagen Vandaag Den Helder Vandaag Hollands Kroon Vandaag